STEUN ONZE PROJECTEN

De Stichting Vrienden van Liemerije wil geld inzamelen om daarmee het verblijf in, het werken bij en het bezoek aan het verpleeghuis prettiger te maken.In nauw overleg met de directie van Liemerije worden wensen vervuld. Waarvoor binnen de bestaande budgetten geen ruimte is. U kunt de Stichting steunen door eenmalig of periodiek als donateur een bijdrage over te maken. Ook kunt u een schenking doen of nalaten aan de Stichting. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via onze website of laat uwe-mailadres achter zodat wij u kunnen informeren over onze activiteiten.

Als u de Vrienden van Liemerije financieel wilt steunen kunt u een formulier downloaden, waarmee u een machtiging kunt afgeven om eenmalig of periodiek een bedrag aan de stichting over te maken.